Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tri profesorke Farmaceutskog fakulteta na listi 2% najuticajnijih naučnika na svetu

Grupa istraživača sa Univerziteta Stanford, treći put za redom, objavila je najnoviju rang-listu za 2020. godinu – listu dva odsto najuticajnijih naučnika na svetu, među kojima su tri profesorke Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: 


Doc dr. Aleksandra Buha Đorđević – naučna oblast Toksikologija,


Prof. dr Svetlana Ibrić – naučna oblast Farmakologija i farmacija i


Prof. dr Jelena Kotur Stevuljević – naučna oblast Klinička medicina.


Ove godine je rangirano više od 180.000 istraživača, 68 istraživača iz Srbije, od preko osam miliona, koliko ih ima u svetu. Istraživači su klasifikovani u 22 naučne oblasti i 176 podoblasti. 


Metodologija rangiranja zasnovana je na većem broju kriterijuma, među kojima su najznačajniji broj samostalnih naučnih radova, broj radova u kojima je naučnik prvi, ili poslednji autor, broj citata tih radova, h-indeks itd. 


Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor