Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

FIP je objavio priručnik o vakcinaciji kako bi farmaceutima pomogao da maksimiziraju svoju ulogu u prevenciji bolesti.

„Neka se svaki kontakt računa“ ključna je poruka FIP-a koji je objavio priručnik o vakcinaciji za farmaceute. Priručnik detaljno opisuje mnoge načine na koje farmaceuti mogu doprineti poboljšanju obuhvata vakcinacijom, poput lanca snabdevanja i upravljanja zalihama, skladištenja, vođenja evidencije, olakšavanja zakazivanja i davanja vakcina, ali takođe naglašava njihovu važnu obrazovnu i savetodavnu ulogu. „Promovisanje vakcinacije bi trebalo  da bude deo svakodnevne prakse farmaceuta u apotekama. U ovo vreme povećanja nivoa nepoverenja u vakcine, farmaceuti treba da budu pripremljeni odgovarajućom obukom i alatima za efikasnu komunikaciju za pružanje preporuka, zasnovanih na dokazima, stanovništvu kako bi se podržala vakcinacija “, rekao je Goncalo Sousa Pinto, urednik priručnika i rukovodilac FIP-a za razvoj i transformaciju prakse. Pristupite priručniku ovde

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor