Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dr sci. med. Nenad Miljković, ponovo izabran na mesto direktora finansija Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta

Dr sci. med. Nenad Miljković, specijalista kliničke farmacije i evropskog javnog zdravlja, načelnik Odeljenja za farmaceutsku zdravstvenu delatnost Instituta za ortopediju Banjica, predsednik Sekcije za bolničku farmaciju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije je na 51. generalnoj skupštini Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta (European Association of Hospital Pharmacists-EAHP), organizovanoj u virtuelnom formatu i u prisustvu delegata iz 35 zemalja članica EAHP, reizabran na mesto Direktora finansija na novi mandat od tri godine. Pored kolege Miljkovića, izabrani su i novi članovi EAHP upravnog odbora Louis Bertin (Francuska), Darija Kuruc Poje (Hrvatska), Ana Lozano (Španija), Despoina Makridaki (Grčka), Claudia Plesan (Rumunija) i Piera Polidori (Italja), od kojih su neki birani i za drugi mandat. Započet je i trogodišnji mandat novog predsednika EAHP András Süle. Prethodni predsednik EAHP Petr Horák će nastaviti da savetuje upravni odbor EAHP u svojstvu bivšeg predsednika do juna 2022. godine.

Usvojena su dva EAHP krovna dokumenta o pristupu lekovima i specijalizaciji iz bolničke farmacije. EAHP je po prvi put u svojoj 49 godina dugoj istoriji, primio u svoje pridruženo članstvo, Egipatsku fondaciju za kliničku farmaciju (Egyptian Foundation of Clinical Pharmacy-EFCP).

Čestitamo kolegi i želimo mu puno uspeha u radu!

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor