Politika kvaliteta

Misija

Misija Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (Savez) je povezivanje farmaceuta zaposlenih u:

 • sistemu zdravstvene zaštite,
 • proizvodnji i distribuciji lekova,
 • regulatornim telima i
 • obrazovanju i istraživanju u oblasti farmacije,

u cilju unapredenja zdravlja i dobrobiti pojedinca i društva u celini.

Povezivanje se ostvaruje putem rada clanova u telima, komisijama i Sekcijama Saveza, koji ce doprineti unapredenju farmaceutske struke, ocuvanju tradicije i ugleda farmaceuta u zemlji i inostranstvu.

Vizija

Vizija Saveza farmaceutskih udruženja Srbije je povezivanje što veceg broja farmaceuta kroz programe kontinuirane edukacije, podsticanje strucnog i naucnog rada iz oblasti farmacije, objavljivanje novih dostignuca i prenošenje iskustava slicnih udruženja iz zemlje i sveta, a sve u cilju pracenja novih trendova u farmaciji i ocuvanju dostojanstva, eticnosti i odgovornosti farmaceutske profesije.

Cilj Saveza je da ucestvovanjem u ostvarenju zdravstvene politike, preko unapredenja farmaceutske delatnosti, doprinosi razmeni iskustava u strucnom, naucnom i organizacionom pogledu i informiše javnost o radu i društvenom znacaju farmacije i farmaceuta i u tom smislu postane partner ostalim ucesnicima u ostvaranju zdravstvene i društvene uloge farmaceuta.

Naša vizija je takode i dobra saradnja sa slicnim udruženjima u regionu, a posebno u zemljama regiona i Evropske Unije.

Politika kvaliteta

Održavanje kvaliteta i neprekidan rad na njegovom daljem poboljšavanju je prioritet rukovodstva i svih zaposlenih. Takvim pristupom obezbedujemo ispunjenje ocekivanja dosadašnjih clanova i korisnika naših usluga, kao i pridobijanje novih. Takode, obezbedujemo i uspešnu saradnju sa svim zainteresovanim stranama poput državnih organa, regionalnih i medunarodnih srodnih organizacija, strucnih udruženja, kao i svih ostalih fizickih i pravnih lica.

Cilj SFUS je da se za svoje mesto izbori prvenstveno kao strucno udruženje iza cijeg imena stoji kvalitet. Rukovodstvo i svi zaposleni moraju ispunjavati svoje obaveze i poslovno se angažovati, uvek vodeni ciljem borbe za kvalitet i njegovo unapredenje, poštujuci i ispunjavajuci ciljeve kvaliteta. Politika kvaliteta predstavlja osnovu i daje okvir za utvrdivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. U tom smislu se, kao najvažniji prioriteti u osnovnim aktivnostima Saveza postavljaju sledeci ciljevi:

 • Visok kvalitet naših usluga u skladu sa medunarodnim standardima
 • Zadovoljstvo clanova i svih zainteresovanih strana i trajno zadovoljenje njihovih zahteva i potreba
 • Kvalitet znanja zaposlenih, efikasnost i efektivnost organizacije rada
 • Sistematska obuka zaposlenih, poboljšanje njihovih znanja i veština
 • Blagovremeno i adekvatno planiranje svih aktivnosti
 • Permanentno preispitivanje i poboljšavanje kvaliteta procesa sa ciljem poslovne izvrsnosti
 • Zadovoljstvo korisnika usluga u prvom planu, uz negovanje partnerskih odnosa kroz medusobnu razmenu iskustva, znanja i zajednicko rešavanje eventualno nastalih problema
 • Poverenje i ugled kod korisnika, partnera i clanova
 • Uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija

Savez ce sprovodenjem Politike kvaliteta obezbediti prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost svojih usluga. Politika kvaliteta ce zbog toga biti stalno preispitivana i prilagodavana ciljevima Saveza.