Vesti

Odluka o raspisivanju izbora

Na osnovu člana 24. Statuta farmaceutskih udruženja Srbije prof. dr Branislava Miljković, predsednica  Farmaceutskih udruženja Srbije donela je sledeću odluku:

Read More

3.Naučni simpozijum SFUS-a

3. Naučni simpozijum farmaceuta održaće se 26.oktobra u Nišu. Organizator simpozijuma je Savez farmaceutskih udruženja Srbije, uz podršku Farmaceutskog fakulteta

Read More