71. simpozijum

SFUS 2019
Simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije se organizuje u godini kada obeležavamo 140 godina od osnivanja Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i 80 godina Studija farmacije u Srbiji.

Seminar 1

Hormonska supstituciona terapija – za i protiv

Rešenje broj:  153-02-1413/2019-01 0d 20.05.2019. godine

Evidencioni broj: B- 83/19

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

 

 

Seminar je predviđen za  lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

1.Upoznavanje sa fiziologijom i kliničkom prezentacijom menopauze

2.Pregled savremene farmakoterapije simptoma menopauze

3.Upoznavanje sa biljnim lekovima na bazi rizoma cimicifuge, Cimicifugae rhizome I proizvodima na bazi fitoestrogena i njihovoj primeni u menopauzi

4.Upoznavanje sa farmakokinetikom estrogena i gestagena koji se primenjuju u terapiji simptoma menopauze i klinički važnim interakcijama sa drugim lekovima

5.Upoznavanje sa farmaceutskim oblicima lekova za hormonsku supstitucionu terapiju

6.Upoznavanje sa konceptom pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite žena u menopauzi

 

 

PROGRAM SEMINARA1.

Moderator: Prof. dr Radica Stepanović-Petrović

                                            

SatnicaTemaMetod obukePredavač
09:00 –09:30Menopauzalna tranzicija i postmenopauzalni sindrompredavanjeVan. prof. dr Lidija Tasić
09:30 – 10:00Koristi i rizici hormonske supstitucione terapijepredavanjeProf. dr Radica Stepanović-Petrović
10:00 – 10:30Primena Cimicifugae rhizoma i fitoestrogena za ublažavanje simptoma menopauzepredavanje

Prof. dr Nada Kovačević,

10:30 – 11:00Diskusija
11:00 – 11:30Pauza
11:30 – 12:00Klinički značaj farmakokinetičkih interakcija hormonske supstitucione terapijepredavanjeVan. prof. dr Katarina Vučićević
12:00 – 12:30Savremeni farmaceutski oblici lekova za terapijsku supstituciju  hormona u menopauzi – osobine i primenapredavanjeVan. prof. dr Dragana Vasiljević
12:30 – 13:00Diskusija
13:00 – 14:00Pauza za ručak
14:00 – 16:00Menopauza u svakodnevnoj apotekarskoj praksiradionica

Dipl. farm. spec.

Nikolina Skorupan

16:00 –16:30

Test

Evaluacija seminara

 

Satelitski simpozijumi-  Hotel Mona – Kongresna sala

 

17:03-18:00: VEGA doo: Intesta® na pravom putu do zdravog creva, prof dr Tomica Milosavljević, KC Srbije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju

12.10.2019.

Hotel Mona – Kongresna sala

Seminar 2.

Demencije kao zdravstveni izazov

Rešenje broj:  153-02-1413/2019-01 0d 20.05.2019. godine

Evidencioni broj: B- 82/19

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

 

Seminar je predviđen za  lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

1.Upoznavanje sa patogenezom i kliničkom slikom demencija/Alchajmerove bolesti

2.Pregled savremene farmakoterapije Alchajmerove bolesti

3.Upoznavanje sa problemima u terapiji Alchajmerove bolesti i ulogama farmaceuta u njihovom prevazilaženju

4.Upoznavanje sa biljnim lekovima na bazi ginka, Ginkgonis folium, i njihovoj primeni kod blage demencije

5.Upoznavanje sa nutritivnim aspektima poremećaja kognitivnih funkcija

6.Upoznavanje sa konceptom pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite u pacijenata sa demencijama

 

PROGRAM SEMINARA 2.

Moderator: Prof. dr Silvana Petrović

 

SatnicaTemaMetod obukePredavač
09:00 – 09:30Novine u Alchajmerovoj bolestipredavanjeDr. Tanja Stojković
09:30 – 10:00Lekovi u lečenju demencija – unapred izgubljena bitka?predavanjeDoc. dr Ana Micov
10:00 – 10:30Biljni lekovi na bazi lista ginka, Ginkgonis folium kod blage demencijepredavanjeProf. dr Silvana Petrović
10:30 – 11:00Diskusija
11:00 – 11:30Pauza
11:30 – 12:00Nutritivni aspekti poremećaja kognitivnih funkcijapredavanjeDoc. dr Ivana Đuričić
12:00 – 12:30Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji Alchajmerove demencijepredavanjeVan. prof. dr Sandra Vezmar-Kovačević
12:30 – 13:00Diskusija
13:00 – 14:00Pauza za ručak
14:00 – 16:00Uloga farmaceuta u poboljšanju adherence kod pacijenata sa demencijomradionica

Dipl. farm. spec.

Tatjana Milošević

16:00 – 16:30

Test

Evaluacija semiara

Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 146 registrovanih učesnika.

 

vreme

10.10.-13.10.2019.

mesto održavanja

Hotel Mona Zlatibor