Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Međunarodni projekat”Implementacija baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika”

Tim bolničkih farmaceuta Dragana Rajinac i Zora Ćetković ispred Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS) – sekcija za bolničku farmaciju sproveo je međunarodni projekat pod nazivom „Implementacija baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori u saradnji sa Španijom“, koji je podržan od strane Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta (EAHP).

 

U toku dvogodišnjeg projekta (2020-2022) prikupljene su informacije o znanju, stavovima i praksi lekara i medicinskih sestara/tehničara u oblasti pripreme i primene antibiotika u različitim bolničkim uslovima, razvijena je jedinstvena baza podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika koja se može primeniti u bolnicama širom Evrope. Rezultati projekta su pokazali da primena kompjuterizovanih sistema (veb-sajt i mobilna aplikacija) kao podrške u odlučivanju može da pojednostavi pristup podacima o pripremi i primeni antibiotika i poboljša bezbednost njihove primene.

 

Trenutno je u toku predstavljanje ove baze podataka farmaceutima, lekarima i medicinskim sestrama/tehničarima i njena implementacija, kako u zemljama jugoistočne Evrope, u kojima je projekat iniciran, tako i u drugim evropskim zemljama. Projekat je nagrađen ulaskom u porodicu evropskih inicijativa dobre prakse, GPI (Good Practice Initiative)  na osnovu kreirane baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika, te je ova GPI  prihvaćena i za usmenu prezentaciju na 27. Kongresu bolničkih farmaceuta u Lisabonu, što ujedno predstavlja i prvi GPI iz Srbije.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor