Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Muzej farmacije JGL otvoren u Rijeci

Zahvaljujući saradnji Muzeja grada Rijeke i farmaceutske kompanije Jadran Galenski laboratorij d.d. i grada Rijeke, Muzej farmacije otvoren je u četvrtak, 22. oktobra 2020. godine u Rijeci. Stalna postavka sastoji se od deset međusobno povezanih celina, koje čine Hortus sanitatis (vrt zdravlja) sa živim biljkama, atraktivna hronologija sa 18 značajnih događaja u istoriji farmacije, apotekarska laboratorija, prikaz najzaslužnijih ljudi u istoriji hrvatske farmacije i hemije, apotekarska biblioteka, istorija farmacije u Rijeci, JGL kutak, apotekarska oficina iz prve polovine 20. veka, zona lekovitog bilja, koja prikazuje put biljke od prirode do leka i muzejska suvenirnica. 

Posebna atrakcija novog muzeja je multimedija realizovana u saradnji sa kompanijom Novena. Kroz tehnologiju proširene stvarnosti oživljavaju se istorijski značajne ličnosti, a posetiocima se obraća 3D zmija kao simbol farmacije i 3D farmaceut Pablo. Takođe, zanimljivom VR tehnologijom moguće je pratiti antibiotik kako uništava infekciju urinarnog trakta, a pažnju gostiju sigurno će privući moderna interpretacija herbarijuma realizovana u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom Rijeka i instalacije osvetljenja molekula marke JGL. Jadran Galenski laboratorij d.d. njeguje dugu farmaceutsku tradiciju i kao osnivač Farmaceutskog muzeja prikupljao je predmete povezane sa istorijom farmacije u Hrvatskoj i svetu ali se fundus muzeja kontinuirano povećava uglavnom donacijama. Pored apoteka, vredan materijal donirali su privatnici, među kojima se posebno ističe prof. dr sc. Vladimir Grdinić sa donacijom iz kolekcije farmakopeja mnogih evropskih i svetskih zemalja, kolekcije uporednih lekovitih droga, apotekarskih stojnica i dr. 

U okviru otvaranja JGL muzeja farmacije, predstavljen je i „Farmaceutski dnevnik“, autora prof. dr sc. Vladimira Grdinića, u kome se ocrtava širina područja u kome se ogleda farmacija, kao i dodatno potvrđuje značaj farmacije kao dela zdravstvenog i kulturnog identiteta koji je istorijski bio važan faktor u duhovnom i ekonomskom napretku grada i županije. Knjiga donosi mnoštvo zanimljivih i dobro dokumentovanih podataka iz života farmacije i prva je objavljena u okviru novopokrenute biblioteke Ars Pharmaceutica kompanije JGL, čija će izdanja naći svoje mesto u novom JGL muzeju farmacije. 

 

Preuzeto sa sajta: www.jgl.hr 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor