Uvodna reč

Majčino mleko, zbog idealnog sadržaja svih potrebnih komponenti, predstavlja najzdraviji način ishrane za optimalan rast i razvoj dojenog deteta. Postoje brojni dokazi o prednostima dojenja za sveobuhvatni razvoj i zdravlje deteta, kao i za zdravlje dojilje.

Primena lekova u periodu dojenja je u porastu i veoma je značajno razmatranje aspekta bezbednosti primene lekova na dojeno dete. Poznavanje delovanja i farmakokinetičkih karakteristika leka, kao i profila njegovih neželjenih efekata ima suštinski značaj za odgovarajući izbor optimalnog leka u okviru razmatrane terapijske grupe i za nastavak dojenja.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, na predlog Republičke stručne komisije za podršku dojenju, imenovalo je Radnu grupu za izradu Nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja (u daljem tekstu: Smernice). Cilj izrade Smernica bio je da se stručna javnost upozna sa raspoloživim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi olakšalo izbor optimalnog leka, upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja i omogućilo bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

U Smernicama su razmatrane najčešće korišćene terapijske grupe lekova čija se primena, zbog prisustva hroničnih bolesti i akutnih stanja, može razmatrati u periodu dojenja. Za izradu Smernica korišćene su referentne baze podataka, Drugs and Lactation Database (LactMed) i Elactancia, te međunarodni publikovani radovi zasnovani na savremenim naučnim saznanjima o primeni lekova u periodu dojenja. U Smernicama je razmatrana bezbednost primene oko 450 lekova iz različitih terapijskih grupa. Takođe, predstavljeni su podaci o bezbednosti primene biljnih (lekovitih) proizvoda. Razmatrana je i bezbednost primene vakcina, suplementacije vitaminima i mineralima, kontracepcije u periodu dojenja, primena radioloških i nuklearnomedicinskih dijagnostičkih metoda i uticaj supstanci koje izazivaju zavisnost (alkohol, nikotin, kofein itd.).

Verujemo da će primena Smernica olakšati izbor optimalnog leka za dojilju i tako omogućiti bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

Zahvalnost.

Autori Smernica, članovi radne grupe, zahvaljuju Republičkoj stručnoj komisiji za podršku dojenju na tome što je prepoznala potrebu da se ove Smernice izrade i Ministarstvu zdravlja na ukazanom poverenju za njihovu izradu. Posebnu zahvalnost dugujemo prim. dr Ljiljani Stanković na podsticajima, komentarima koje je davala tokom pripreme teksta, entuzijazmu i posvećenosti.

Zahvaljujemo se i koleginicama koje su učestvovale u izradi određenih odeljaka Smernica: vanr. prof. dr Dragani Pavlović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu (Biljni (lekoviti) proizvodi), doc. dr Nataši Karadžov Orlić, Ginekološkoakušerska klinika „Narodni front”, Beograd (Vaginalna primena lekova), dr Goranki Lončarević, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” (Vakcine), mag. farm. Ani Homšek i mag. farm. Teodori Bulog, Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu (indeks pojmova).

 

sfus logo

Bulevar vojvode Mišića 25, 11040 Beograd, Srbija

Telefon/Fax: +381 11 2648 385, +381 11 2648 386, mob. +381 63 86 55 663

e-mail: office@sfus.rs

Free Joomla! templates by Engine Templates