Lekovi čija je primena kontraindikovana u periodu dojenja

 (Materijal u skladu sa podacima publikovanim 2021. godine)

NAZIV LEKA  KOMENTAR  UTICAJ NA DOJENO DETE 
amjodaron  (ponovljena doza)  Izlučuje se u visokom stepenu (RID* 18–26%). Dugo i varijabilno poluvreme eliminacije (20  do 100 dana) i varijabilna koncentracija leka i aktivnih metabolita leka u mleku (14–74%  serumske koncentracije majke). Pored kardioloških efekata, može uticati na štitastu žlezdu  dojenog deteta zbog joda koji sadrži u molekulu.  Pojedinačna doza do 450 mg (data postpartalno) kompatibilna je sa dojenjem. 
citostatici  Visok rizik za pojavu leukopenije, supresije koštane srži kod dojenog deteta.  Visoke doze (>150 µg/dan) dovode do rizika od hipotireoidizma.    Visok potencijal za neželjene reakcije (ginekomastija, galaktoreja) zbog visoke  liposolubilnosti leka.  Rizik od pojave nefritisa i hematoloških poremećaja. 
jod  Visok rizik za pojavu leukopenije, supresije koštane srži kod dojenog deteta.  Visoke doze (>150 µg/dan) dovode do rizika od hipotireoidizma.    Visok potencijal za neželjene reakcije (ginekomastija, galaktoreja) zbog visoke  liposolubilnosti leka.  Rizik od pojave nefritisa i hematoloških poremećaja. 
retinoidi (sistemska  primena)  Visok rizik za pojavu leukopenije, supresije koštane srži kod dojenog deteta.  Visoke doze (>150 µg/dan) dovode do rizika od hipotireoidizma.    Visok potencijal za neželjene reakcije (ginekomastija, galaktoreja) zbog visoke  liposolubilnosti leka.  Rizik od pojave nefritisa i hematoloških poremećaja. 
soli zlata  Visok rizik za pojavu leukopenije, supresije koštane srži kod dojenog deteta.  Visoke doze (>150 µg/dan) dovode do rizika od hipotireoidizma.    Visok potencijal za neželjene reakcije (ginekomastija, galaktoreja) zbog visoke  liposolubilnosti leka.  Rizik od pojave nefritisa i hematoloških poremećaja. 

sfus logo

Bulevar vojvode Mišića 25, 11040 Beograd, Srbija

Telefon/Fax: +381 11 2648 385, +381 11 2648 386, mob. +381 63 86 55 663

e-mail: office@sfus.rs

Free Joomla! templates by Engine Templates