Preporuke za primenu lekova u periodu dojenja

1. Kada je potrebno, izbegavati podoj 4–6 sati posle primene leka kako bi se izbegle visoke koncentracije leka.

2. Neophodno je proceniti individualni rizik.

3. Odabrati lek sa dokumentovanim podacima o profilu bezbednosti.

4. Primeniti najniže efikasne doze u najkraćem periodu (ako je moguće).

5.   Izbeći, ako je moguće, kombinovanu terapiju i kombinaciju lekova sa biljnim lekovitim proizvodima.

6.   Savetovati dojilje o pravilnoj primeni leka.

7.   Savetovati dojilje o pravilnom praćenju dojenog deteta tokom primene leka i prepoznavanju mogućih neželjenih efekata.

8.   Ohrabrivati i savetovati dojilju kako da održi laktaciju ukoliko je potrebna kratkotrajna primena leka koji ispoljava ozbiljne neželjene efekte na dojeno dete.

9.   Voditi računa o higijeni dojki i smanjiti kontakt deteta sa mestom primene leka koji deluje lokalno.

sfus logo

Bulevar vojvode Mišića 25, 11040 Beograd, Srbija

Telefon/Fax: +381 11 2648 385, +381 11 2648 386, mob. +381 63 86 55 663

e-mail: office@sfus.rs

Free Joomla! templates by Engine Templates