Opšti principi za bezbednu primenu lekova u periodu dojenja

1.   Poznavati gestaciju, postnatalni uzrast, telesnu masu, zdravstveno stanje dojenog deteta.

2.   Proceniti potrebu za primenom leka.

3.   Znati da li je dojilja koristila lekove u toku trudnoće i o kojim se lekovima radi.

4.   Koristiti lekove za koje postoje dokumentovani podaci.

5.   Izabrati lek sa najnižom vrednostima M/P i RID.

6.   Izabrati lek sa najmanjim stepenom biološke raspoloživosti.

7.   Izabrati lek sa najbezbednijim profilom.

8.   Izabrati lek sa najkraćim poluvremenom eliminacije.

9.   Znati koje sve lekove dojilja koristi (zbog mogućih interakcija).

10. Savetovati majku da, ako je moguće, podoj bude pre primene leka.

11. Pratiti kliničko stanje deteta na prirodnoj ishrani.

sfus logo

Bulevar vojvode Mišića 25, 11040 Beograd, Srbija

Telefon/Fax: +381 11 2648 385, +381 11 2648 386, mob. +381 63 86 55 663

e-mail: office@sfus.rs

Free Joomla! templates by Engine Templates