Cilj Smernica

Cilj izrade Smernica za upotrebu lekova u periodu dojenja jeste upoznavanje stručne javnosti sa postojećim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi trebalo da olakša izbor leka i upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja, kao i da omogući bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

sfus logo

Bulevar vojvode Mišića 25, 11040 Beograd, Srbija

Telefon/Fax: +381 11 2648 385, +381 11 2648 386, mob. +381 63 86 55 663

e-mail: office@sfus.rs

Free Joomla! templates by Engine Templates