Poštovane koleginice i kolege,

 

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da su u toku pripreme za VIII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Pravo vreme za pravo lice farmacije“, koji će se održati 12-15. oktobra 2022. u Beogradu.

 

Od prethodnog Kongresa farmaceuta, susreli smo se sa globalnim i velikim zdravstvenim izazovom, a istovremeno je naša farmaceutska zajednica dala svoj veliki doprinos, napredovala, porasla i sazrela. Stoga, smatramo da dolazi pravo vreme da skinemo maske, sagledamo naučna dostignuća u prethodnom periodu i okrenemo se budućim.

 

Cilj ovog Kongresa je da, kao i uvek, okupi najbolje stručnjake iz različitih oblasti farmaceutskih nauka uključene u savremena istraživanja i eksperte iz stručne prakse koji u centar stavljaju pacijenta i koriste najnovije naučne dokaze u svom radu. Naučni program VIII Kongresa farmaceuta će obuhvatiti plenarna predavanja, usmena izlaganja i poster sesije koje će predstaviti nova dostignuća i stremljenja u svim poljima farmaceutskih nauka. Kongres je istovremeno sjajna prilika za razmenu mišljenja, generisanje novih naučnih ideja i uspostavljanje saradnje za iskusne i za mlade naučnike i istraživače. Takođe je prilika za sticanje novih znanja koja će unaprediti svakodnevni stručni rad farmaceuta.

 

U ime Naučnog odbora i Saveza farmaceutskih udruženja Srbije veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo da svojim radom, znanjem i stručnošću učestvujete na Kongresu i date svoj doprinos.

 

Radujemo se prilici da vam poželimo dobrodošlicu na VIII Kongres farmaceuta i očekujemo da će naučni program, druženje sa kolegama i uspostavljanje novih poznanstava biti nezaboravni.

 

Do skorog viđenja!

Prof. dr Katarina Vučićević

predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Branislava Miljković
predsednik Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

 
OPŠTE INFORMACIJE

Mesto održavanja

Crowne Plaza,  Vladimira Popovića 10, 11070 Belgrade, Serbia

Važni datumi

 

Rok za slanje sažetaka produžen do: 13. jun 2022.

Obaveštenje o prihvatanju sažetaka:  15. Jul  2022.

 

Rok za ranu registraciju:  15 avgust  2022 

(Prijava za učešće će biti dostupna od 06.juna) 

Održavanje predkongresnih simpozijuma:  10h – 16h, 12.oktobar 2022.

Zvanični jezici: srpski i engleski

 

PRIJAVA UČEŠĆA

 

Uplata do 15. avgusta 2022. / before August 15, 2022

Uplata nakon 15. avgusta 2022. / after August 15, 2022

Kongres / Congress  

Članovi SFUS-a /

SFUS members

18000 RSD/150 EU25000 RSD/200 EUR

Učesnici koji nisu članovi SFUS-a /

Nonmembers

30000 RSD/250 EUR36000 RSD/300 EUR
Studenti* / Students*6000 RSD/50 EUR10000 RSD/80 EUR

Prateće osobe /

Accompanying persons

10000 RSD/80 EUR12000 RSD/100 EUR

 Predkongresni simpozijumi / Pre-Congress Symposia

  
Predkongresni simpozijumi / Pre-Congress Symposia4000 RSD/30 EUR4000 RSD/30 EUR
ORGANIZATOR:
SAVEZ FARMACETUSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

 

Naučni odbor

Katarina Vučićević, predsednik

Aleksandra Catić

Danijela Đukić Ćosić

Jelena Kotur Stevuljević

Katarina Nikolić

Maja Tomić

Milica Atanacković Krstonošić

Nataša Jovanović Lješković

Nenad Miljković

Sandra Vezmar Kovačević

Silvana Petrović

Slađana Šobajić

Snežana Savić

Valentina Marinković

Vladimir Jakovljević

Zorica Stojić Vukanić

 

Organizacioni odbor

Branislava Miljković, predsednik

Aleksandra Mirić

Dragana Rajković

Ivana Lalić

Ivana Tadić

Jelena Mitić

Jelena Petrović

Marko Bivolarević

Mirjana Marković

Nenad Mirković

Nevena Zorić

Ninoslav Stojanović

Olivera Gordić

Vladimir Vučićević


Sekretar Kongresa:

Milena Kovačević

PRIJAVA SAŽETAKA

Prijava sažetaka za prezentaciju na VIII Kongresu farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem omogućena je elektronskim putem.  Uputstvo za slanje sežataka možete preuzeti OVDE

VAŽNE ADRESE

Sekretarijat Kongresa

Savez farmaceutskih udruženja Srbije

Bulevar vojvode Mišića 25, 11000 Belgrade

Phone/Fax: +381 11 2648 385, +381 11 2648 386

mob. +381 63 86 55 663

e-mail: kongres@sfus.rsoffice@sfus.rsinfo@sfus.rs

Web: https://sfus.rs/https://farmacija.org/

 

Izvršni organizator

SMART TRAVEL PCO

Njegoševa 72 a, 11000 Belgrade

Phone: + 381 11 770 2184, 770 2522

Fax: + 381 11 244 7524

e-mail: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs

Web: http://www.smarttravelpco4.rs

vreme

12 - 15. oktobar 2022.