61. simpozijum

SFUS 2013
61. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

11.10.2013.

Kurs 1.

Uloga farmaceuta u savremenom zdravstvenom sistemu

Rešenje broj: 153-02-2848/2013-01 od 16.08.2013

Oznaka kursa: B-344/13

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za slušaoce:6

Kurs je akreditovan za farmaceute, farmaceute specijaliste farmaceutske zdravstvene zaštite i farmaceute specijaliste farmaceutske tehnologije i kozmetologije

 

Ciljevi kursa:

  1. promene u obrazovanju farmaceuta kao odgovor na novu ulogu u zdravstenom sistemu
  2. koncept farmaceutske zdravstvene zaštite-pacijent u fokusu
  3. redefinisanje značaja izrade magistralnih i galenskih lekova u individualizaciji terapije
  4. uvođenje novih usluga kao deo savremenog poslovanja apoteke
  5. pojam kompetencija u farmaciji i način procene

PROGRAM KURSA 1.

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Farmacija: pogled u budućnost

predavanje

Zorica Vujić

 

9.30-10.00

 Koncept farmaceutske zdravstvene zaštite kao osnov kompetentnosti farmaceuta

predavanje

Branislava Miljković

10.00-10.30

Izrada magistralnih i galenskih lekova-doprinos bolescnicima u zdravstvenom sistemu Srbije

predavanje

Gordana Vuleta, Ljiljana Đekić, Bojan Čalija

10.30-11.00

Pauza

  

11.00-11.30

Farmaceutske usluge u apoteci-izazov za savremeno poslovanje

predavanje

Sanja Jović

 

11.30-12.00

Razvojem kompetencija do unapređenja farmaceutske usluge

predavanje

Svetlana Stojkov

 

12.00-13.00

Diskusija

  

13.00-14.00

Pauza za ručak

  

14.00- 16.00

Istraživanje farmaceutske zdravstvene zaštite – primeri iz prakse

radionica

Tatjana Milošević

Roland Antonić

16.00-16.30

test

Evaluacija kursa

 

  

Satelitski simpozijum

17.00-17.30  MSF pharm: Lutein – pririodna zaštita oka, dr Vesna Jakšić

 

 

 

12.10.2013.

 

Kurs 2.

Unapređenje farmaceutske usluge osobama obolelim od dijabetesa

Kurs je akreditovan odlukom br.153-02-1827/2013-01 od 13.05.2013.

Oznaka kursa: B-194/13

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Kurs je akreditovan za farmaceute

 

 

Ciljevi kursa

  1. Dijagnoza i terapija dijabetesa-šta farmaceuti moraju da znaju
  1. Upoznavanje učesnika sa farmakokinetikom, karakteristikama i prednostima primene savremenih insulinskih preparata MI i GLP1
  2. Nova saznanja i preporuke u oblasti samokontrole glikemije u tipu 2 dijabetesa
  3. Upoznavanje učesnika sa lečenjem metaboličkog sindroma i povezanost sa pojavom dijabetesa
  4. Unapređenje usluge farmaceuta u menadžmentu dijabetesa u apoteci, pravlnom upotrebom medicinskih sredstava u samokontroli dijabetesa
 

PROGRAM KURSA 2.

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.30-10.00

Otvaranje i Ulazni test

  

10.00-10.30

Unapređenje usluge osobama obolelim od dijabetesa

predavanje

Sanja Jović

10.30-11.00

Pravilna upotreba medicinskih sredstava u terapiji i praćenju dijabetesa

predavanje

Biljana Manojlović

11.00-11.15

Pauza  

  

11.15-12.15

Unapređenje usluge izdavanja medicinskog sredstva u apoteci -bezbednost pacijenta

radionica

Nada Šarik-Stojsavljević, Sanja Jović,  Biljana Manojlović

12.15-13.00

Pauza za ručak

  

13.00-13.20

Dijagnoza dijabetesa

predavanje

Aleksandra Jotić

13.20-13.40

Striktna kontrola glikemije

predavanje

Katarina Lalić

 

13.40-14.00

Terapija dijabetesa: Nove preporuke

predavanje

Nebojša Lalić

14.00-14.10

Diskusija

  

14.10-14.25

Pauza

  

14.25-14.45

Savremeni agensi u lečenju dijabetesa: MI i GLP1,

predavanje

 Branislava Miljković

14.45-15.05

Novi lekovi u lečenju gojaznosti,

predavanje

Dragan Micić

 

15.05-15.15 

Duskusija

  

15.15-16.15

Dijagnoza i terapija dijabetesa

radionica

Katarina Lalić,  Aleksandra Jotić

 

16.15-16.45

Izlazni test i evaluacija

  

16.45 – 17.00   Ključni momenti – 90 godina kompanije Novo Nordisk

Izložba: Hotel Mona

 

Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 236 registrovanih učesnika.

vreme

10.-13.oktobar 2013.