Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Kampanja think health think pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj praksi,šira javnost apoteku i dalje doživljava kao komercijalno preduzeće, a ne kao mesto za pružanje zdravstvene zaštite.

Međunarodna federacija farmaceuta radi na jačanju doprinosa i uticaja farmacije na primarnu zdravstvenu zaštitu. Farmaceuti imaju neophodnu stručnost i najpristupačniji su pružaoci usluga primarne zdravstvne zaštite. U saopštenju se navodi da će se upravo „kroz farmaceutsku profesiju postići veliki napredak ka cilju održivog razvoja koji podrazumeva dobro zdravlje i blagostanje za sve“. Zbog toga moramo učiniti sve da više promovišemo svoj profesionalni identitet, te će to omogućiti više usluga u apotekama i unapređenje zdravlja pacijenata.


FIP-ova globalna kampanja #ThinkHealthThinkPharmacy važan je način za postizanje ovog cilja. Glavne poruke kampanje su sledeće:

 

  • Farmaceuti su zdravstveni radnici.
  • Farmaceuti su najpristupačniji pružaoci primarne zdravstvene zaštite.
  • Farmaceuti pružaju brojne različite usluge u apotekama.
  • Postoji veliko poverenje javnosti u farmaceute.
  • Apotekarska profesija je dokazala svoju vrednost za zdravstvene sisteme tokom pandemije COVID-19 i nastavlja da to čini.
  • Očekuje se da zdravstveni autoriteti naprave promene koje bi olakšale implementaciju apotekarskih usluga i bolji pristup zdravstvu.

Farmaceutska komora Srbije priključila se ovoj kampanji. U saradnji sa FIP-om farmaceutima biće na raspolaganju materijal za učešće u ovoj kampanji koji se može koristiti u apoteci u kojoj radite ili u lokalnoj zajednici.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor