Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Održana prva kontinuirana edukacija za uslugu “Pregled terapije”

Održana prva edukacija "Pregled terapije"

U cilju razvoja i implementacije usluge “Pregled terapije” sekcija za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu je održala prvi termin edukacije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 21.2.2024. godine.

 

U okviru edukacije predstavljene su struktura i koraci usluge, dokumenta i obrasci koje je pripremila Radna grupa Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije u cilju podrške koleginicama i kolegama za pružanje specijalističkog nivoa usluge u skladu sa Vodičem Dobre apotekarske prakse. Na edukaciji je, nakon predstavljanja teorijske osnove za pregled terapije (cilj i koraci usluge), organizovana radionica u kojoj su kolege, specijalisti farmaceutske zdravstvene zaštite uz pomoć moderatora, razmatrali i diskutovali  identifikovane terapijske probleme za navedenog pacijenta i predložili više različitih intervencija i mera praćenja ishoda terapije.

 

Zbog velike zainteresovanosti kolega, planirano je održavanje edukacije u nekoliko termina za specijaliste farmaceutske zdravstvene zaštite, kliničke farmacije, farmakoterapije i farmakoterapije u farmaceutskoj praksi. Informacije o terminima edukacije biće objavljene na sajtu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije.

 

 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor