Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povećanje članarine Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Poštovane i drage koleginice i kolege,

 

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), na 35. sednici održanoj 30.10.2023. godine, doneo odluku da se za 2024. godinu poveća cena članarine na 3.000 dinara na godišnjem nivou.

 

Podsećamo vas da članovi SFUS-a imaju povoljnije kotizacije, ili su oslobođeni iste, za učešće na simpozijumima i kongresima, kao i ostalim kursevima i seminarima koji se održavaju u organizaciji SFUS-a, te je povećanje iznosa članarine potrebno u cilju održavanja kvaliteta programa kontinuirane edukacije i ostalih započetih aktivnosti Saveza.

 

Dodatno, SFUS duži niz godina nije menjao cenu članarine i, nakon uvida i komparativne analize iznosa sa članarinama farmaceutskih udruženja u okruženju, uverili smo se da je članarina SFUS-a neuporedivo niža od ostalih.

 

Pozivamo Vas da redovno posećujete sajt Saveza (https://sfus.rs) kako biste bili informisani o svim važnim i relevantnim događajima u farmaceutskoj delatnosti, aktivnostima u okviru Erasmus+ Projekta „Apoteka – prijatelj zdravog potomstva”, kao i pogodnostima koje pružamo svojim članovima. Na sajtu se možete učlaniti popunjavanjem pristupnice (https://sfus.rs/clanstvo)

 

S poštovanjem,

Prof.dr Branislava Miljković
Predsednik SFUS

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »