Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

„Zdravlje za sve“ – Svetska zdravstvena organizacija obeležava 75. godina postojanja.

Na dan svetskog dana zdravlja Svetska zdravstvena organizacija obeležava 75. godina postojanja pod sloganom „Zdravlje za sve“!

 

1948. godine zemlje sveta su se udružile i osnovale Svetsku zdravstvenu organizaciju čiji je cilj da promoviše zdravlje, sačuva svet bezbednim i bude u službi najranjivijim kategorijama stanovništva. Cilj Svetske zdravstvene organizacije je da se u svim zemljama podigne zdravstvena zaštita na najviši nivo.

 

„75. godišnjica SZO je prilika da se osvrnemo na uspehe javnog zdravlja koji su unapredili kvalitet života tokom poslednjih sedam decenija.To je prilika da se podstaknu aktivnosti za suočavanje sa današnjim i budućim izazovima“, stoji u saopštenju SZO.

Izraz „Zdravlje za sve“ predviđa da svi ljudi imaju dobro zdravlje, ispunjen život u mirnom, prosperitetnom i održivom svetu. Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo. Svaki čovek mora imati pristup neophodnim zdravstvenim uslugama, na vreme i na mestu kada su mu potrebne, bez finansijskih poteškoća (što se naziva univerzalnom pokrivenošću zdravstvenom zaštitom.)

 

Nažalost skoro 30% svetske populacije nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama.

 

  • Skoro dve milijarde ljudi suočava se sa katastrofalnim ili minimalnim troškovima za zdravstvene usluge, sa značajnim nejednakostima,koje najviše utiču na one u najugroženijim sredinama.
  • Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom omogućava finansijsku zaštitu i pristup kvalitetnim osnovnim uslugama, izvlači ljude iz siromaštva, unapređuje dobrobit porodica i zajednica, štiti od kriza javnog zdravlja i pokreće nas ka „Zdravlju za sve!“

COVID-19 i druge vanredne zdravstvene situacije, koje se preklapaju sa humanitarnim i klimatskim krizama, ekonomskim ograničenjima i ratom, učinile su još hitnijim stremljenje svake zemlje do cilja „Zdravlje za sve.“ (HealthForAll).

 

Sada je vreme da lideri preduzmu akciju kako bi ispunili svoje obaveze u vezi sa univerzalnom pokrivenošću zdravstvenom zaštitom i da civilno društvo pozove lidere na odgovornost. Mora se ubrzati napredak ako se želi ispunjenje ciljeva održivog razvoja UN koji se odnose na zdravlje.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor