Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“FIP ciljevi za razvoj farmacije” na srpskom jeziku

Dokument “FIP ciljevi za razvoj farmacije” koji su preveli i adaptirali članovi Katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije dostupan je na stranici FIP organizacije, na srpskom jeziku, objavljeno je nedavno na sajtu Farmaceutskog fakulteta.

 

Dokumentu možete pristupiti putem linka: https://developmentgoals.fip.org/resources/

 

FIP ciljevi predstavljaju veliku globalnu inicijativu za razvoj farmacije. Prepoznavanje i mapiranje ciljeva omogućava kreiranje sistematskih, integrisanih okvira za pokretanje razvoja farmacije na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou. FIP dokument naglašava promene na nivou nauke, prakse i farmaceutskih kadrova. FIP ciljevi razvoja čine osnovu za sistemsko delovanje u cilju zadovoljavanja nacionalnih, regionalnih i globalnih zdravstvenih potreba.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor