Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rezultati projekta „Implementacija baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, S. Makedoniji i Crnoj Gori u saradnji sa Španijom“

Tim bolničkih farmaceuta (Dragana Rajinac i Zora Ćetković) ispred Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)/Sekcija za bolničku farmaciju je osmislio projekat 2019. godine pod nazivom „Implementacija baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori u saradnji sa Španijom“, i aplicirao za sredstva Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta (engl. European Association of Hospital Pharmacists, EAHP) predviđena za podršku međunarodnim projektima zemalja članica EAHP. Nakon završetka veoma kompetitivnog postupka, EAHP je odobrio sredstva, te je pokrenuta međunarodna saradnja SFUS-a i udruženja susednih zemalja: Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Slovenačkog farmaceutskog društva (SFD), Farmaceutske komore Makedonije (FKM), Farmaceutske komore Crne Gore (FKCG) i Farmaceutskog društva Republike Srpske u saradnji sa kolegama iz Španije.


Cilj projekta je bio procena znanja, stavova i prakse u vezi sa rekonstitucijom/razblaživanjem antibiotika među zdravstvenim radnicima u bolnicama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, kao i razvoj i implementacija jedinstvene baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika koja bi se mogla uvesti u bolničku praksu.


U toku dvogodišnjeg projekta (2020-2022) ostvareni su značajni rezultati: prikupljene su informacije o znanju, stavovima i praksi lekara i medicinskih sestara/tehničara u oblasti pripreme i primene parenteralnih antibiotika u različitim bolničkim uslovima i razvijena je jedinstvena baza podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika koja se može primeniti u bolnicama širom Evrope. Dizajniranjem kompjuterizovanih sistema (veb-sajta i mobilnih aplikacija), koji se mogu lako pretraživati i prilagođeni su korisniku, olakšan je pristup podacima potrebnim za donošenje odluka o pripremi i primeni antibiotika, što omogućava veću bezbednost primene antibiotika.


Deo rezultata sprovedenog upitnika prikazan je kao poster prezentacija na 26. Kongresu bolničkih farmaceuta u Beču, a sada sledi predstavljanje ove baze podataka farmaceutima, lekarima i medicinskim sestrama/tehničarima i njena implementacija, kako u zemljama jugoistočne Evrope, u kojima je projekat iniciran, tako i u drugim evropskim zemljama.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »