Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Besplatna edukacija – Pregled primene novouvedenih lekova za terapiju hroničnih bolesti – nova usluga farmaceuta na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Savez farmaceutskih udruženja Srbije je pripremio on-line edukaciju za farmaceute “Pregled primene novouvedenih lekova za terapiju hroničnih bolesti – nova usluga farmaceuta na primarnom nivou zdravstvene zaštite” koja je akreditovana sa 2 boda za učesnike.


Edukaciji možete pristupiti besplatno do 07. marta 2023. godine.


Edukativni ciljevi –  upoznavanje polaznika kursa sa:

1. faktorima koji utiču na stepen  adherence pacijenata,

2. ulogom i doprinosom farmaceuta u unapređenju stepena adherence,

3. strukturom usluge „Pregled primene novouvedenih lekova za terapiju hroničnih bolesti“,

4. dokumentima potrebnim za evidentiranje pružene usluge,

5. načinom savetovanja pacijenata prilikom pružanja usluge farmaceuta.


Polaganju testa se pristupa posle odgledanog video materijala i popunjavanja ankete.


Svi zainteresovani učesnici mogu pristupiti edukacji OVDE

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »