Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Svetski dan seksualne i reproduktivne svesti – 12. februar

Besplatna edukacija za farmaceute – Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Svetski dan seksualne i reproduktivne svesti obeležava se širom sveta 12. februara kako bi se skrenula pažnja na značaj seksualnog i reproduktivnog zdravlja u društvu. Tada se posebno ističe da je neophodno podizanje seksualne i reproduktivne svesti među mladima i adolescentima koji, najčešće, nemaju dovoljno informacija i znanja o načinima kako da zaštite sebe i svoje zdravlje.

 

Kako bi mladi ljudi samostalno odlučivali o svojoj seksualnosti, planirali porodicu i brinuli o svojem zdravlju, neophodno je da budu informisani o seksulno prenosivim bolestima i kontracepciji. Upravo zato je neophodno obezbediti im podršku da, kada su u dilemi i kada nemaju prave odgovore na pitanja, se obrate kompetentnim osobama.

 

Savez farmaceutskih udruženja Srbije Vas tim povodom poziva da, putem platforme https://farmacija.org/course/index.php?categoryid=2  pristupite besplatnoj edukaciji “Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije” koja je akreditovana sa 5 bodova.

 

Edukativni ciljevi ove edukacije su:

Upoznavanje sa savremenim preporukama u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Unapređenje znanja o vrstama, primeni i efikasnosti kombinovane oralne kontracepcije

Unapređenje znanja o bezbednosti i medicinskoj podobnosti kombinovane oralne kontracepcije

Unapređenje znanja o prednostima i rizicima primene kombinovane oralne kontracepcije

Unapređenje znanja u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite kod primene kombinovane oralne kontracepcije 

 

Na portalu Vam je dostupna i edukacija Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni hitne kontracepcije, kao i još 5 akreditovanih edukacija kojima možete besplatno pristupiti tokom čitavog akreditacionog perioda.  

 

Za pristup portalu neophodno je da se registrujete ako ste nov korisnik, ili, ukoliko ste se već registrovali – unesete korisničko ime i lozinku.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor